Basis Bio Regulatie Systeem

HET VERGETEN ORGAAN

Al onze lichaamscellen worden door verbindingsweefsel omgeven, alle bloedvaten, zenuwen en lymfevaten beginnen en eindigen er, alle hormonen oefenen daar hun werking uit en de totale stofwisseling van iedere lichaamscel loopt dus via het verbindingsweefsel.


Een andere naam die in natuurgeneeskundige kring vaak wordt gebruikt is daarom: basis bio regulatie systeem (BBRS).


Door middel van het BBRS kunnen alle cellen van ons lichaam met elkaar in verbinding komen en zijn invloeden van buitenaf het eerst merkbaar.

Wat is BBRS, Basis Bio Regulatie Systeem

Het BBRS gaat er vanuit dat de omgeving van cellen bepalend is voor hen functioneren. Tussen alle lichaamscellen bevindt zich het zacht bindweefsel en de intermediaire bindweefselvloeistof. Dit zachte bindweefsel bevat ongeveer 60% tot 70% van het menselijk weefsel, in volume ongeveer 3 x het volume van bloed zeg maar 18 liter. Het is dus in feite verreweg ons grootste orgaan.


De lichaamscellen zelf maken geen contact met elkaar. Daarom moeten alle voeding- en afvalstoffen, maar ook hormonen, afweercellen etc. via dit zachte bindweefsel, van en naar de cellen vervoerd worden. Zo wordt bijvoorbeeld de huid vanuit het zachte bindweefsel via het bloed gevoed en de afvalstoffen vanuit de huid worden via het zachte bindweefsel naar het lymfesysteem afgevoerd.


De intermediaire bindweefselvloeistof zorgt samen met het zachte bindweefsel dat alle cellen binnen het lichaam met elkaar verbonden worden tot een groot functioneel systeem.

Dit zachte bindweefsel en alle processen die daarin plaatsvinden, noemen we het Basis Bio Regulatie Systeem (BBRS). In het bindweefsel worden zeer belangrijke lichaamsfuncties gereguleerd, zoals de stofwisseling en de temperatuur controle. Tevens vindt via dit bindweefsel alle prikkeloverdracht vanuit het centrale zenuwstelsel plaats.

HET BBRS WERKT VIA INFORMATIE OVERDRACHT

Informatie kan op 3 manieren overgedragen worden:

Zenuwen, of wel neuraal (er eindigen zenuwuiteinden in het zachte bindweefsel )

Bloed (er eindigen bloedvaatjes in het zachte bindweefsel)

Elektromagnetische velden (er is aangetoond dat elektromagnetische velden van essentieel belang zijn voor het in stand houden van leven, dit heeft dr. F. Popp de biofotonen aangetoond). Het zachte bindweefsel en de cellen kunnen trillingspatronen opslaan (in water) die invloed hebben op het functioneren van het organisme. Aan de basis van het leven, ligt een energieveld dat ons lichaam bestuurd. Of dit goed functioneert hangt voor een belangrijk deel af van ons zachte bindweefsel. In het BBRS ligt een uitgebreid netwerk van proteoglycanen en glucosamino-glycanen dat zijn suikereiwitketens. Deze ketens kunnen als een supergeleider informatie transporteren.


In ons lichaam vinden 10 tot de 18 e =10.000.000.000.000.000.000 reacties per seconde plaats! Alles gecoördineerd en in samenhang! Hoe kan dit? Dit kan alleen als er een razendsnelle communicatie is en/of een onderliggend sturend energieveld.

VOOR EEN GOEDE GEZONDHEID IS NODIG: EEN SNELLE EN NAUWKEURIGE INFORMATIEOVERDRACHT. DIT KAN ALLEEN BIJ EEN SCHOON BBRS

Vervuilde weefsels betekent:

 1. Een vervuild elektromagnetisch veld en
 2. Gestoorde biochemie door geltoestand (waardoor verstoord transport) van het zachte bindweefsel.

Schoon betekent: vrij van biochemische vervuiling zoals bijv. zware metalen en vrij van elektromagnetische vervuiling die van zeer verschillende aard kan zijn. Voor een goede gezondheid is reiniging essentieel. Reiniging van de weefsels en van onze geest! Onze geest produceert nl. ook weer trillingen die het elektromagnetisch patroon vervuilen en deel gaan uitmaken van ons em veld.

Voorwaarden voor een gezond BBRS zijn:

 • Afwezigheid van toxische belasting (bijv. zware metalen)
 • voldoende voedingsstoffen
 • geen blokkerende belastingen van medicamenten
 • geen geopathische belasting, geen haarden en stoorvelden
 • geen microbiële (virale, bacteriële, parasitaire) belasting

Oorzaken van verstoord BBRS zijn: 1. Voedingstekorten
 2. Toxische belasting
 3. Virale belasting
 4. Bacteriële belasting
 5. Darm vervuiling
 6. Schimmelvervuiling
 7. Voedselallergie/intolerantie
 8. Vaccinatie belasting
 9. Parasitaire belasting
 10. Erftoxinen
 11. Electrosmog – Geopathie
 12. Negatieve emoties
 13. Verkeerde gedachtes
 14. Verkeerd dieet
 15. Verkeerde gewoontes, leefritme, ademhaling
 16. Haard en stoorvelden